BIRD – NBS

Madarak az antropogén világban

1980 és 2017 között 560–620 millió egyedre becsülték az európai madárpusztulás mértékét, egész Európát tekintve pedig 57%-ban állapították meg a mezőgazdasági intenzifikáció következtében tapasztalható populációcsökkenést.

A holtfák hiánya

A korszerűnek nevezett erdőnevelés a beteg, odvas fákat már évtizedek óta nem tűri meg állományaiban. Megfeledkezve arról, hogy madaraink egy része odúköltő, vagyis az idősebb fák törzsében és vastagabb ágaiban természetes módon kialakult, vagy harkályok vájta odúkban költ. És holtfa híján ezek az élőlények természetes életlehetőségeiktől lettek megfosztva. Ha nincs fészkelésre alkalmas hely, nincs költés, és ha nincs madár, akkor bizony az erdeinket sújtó rovarkártételek száma is megemelkedik.

A természetben odúlakó madaraink túlnyomó többsége a harkályfajok odúira van utalva. A fekete harkály (Dryocopus martius) például az egyik legfontosabb ökoszisztéma-mérnök fajunk.  Mivel igen nagy testű, ezért nagyméretű odúkat is készít, ráadásul a munkája során létrejövő mikrohabitokra számos élőlény támaszkodik- és ez nemcsak a méretes odúkra vonatkozik, hanem a táplálkozás során kialakított résekre és járatokra is.

A holtfák megannyi élőlény számára jelentik az életteret, az otthont és a táplálékforrást- ezért a holtfáknak fontos szerepük van az ökoszisztémák boldogulásában. Hiányuk nemcsak a fészkelésre gyakorolhat negatív hatást, hanem számos más tényezőre is, ami végső soron odáig vezet, hogy a rendszerben helyet foglaló, gazdasági és élelmezési tevékenységet végző ember is a saját bőrén tapasztalhatja a rendszer egy elemének hiányát a rendszer egészének működésére nézve. Ez pedig egy valódi tanulólecke, aminek egyértelmű üzenete, hogy a természetben mindennek helye van, és ebbe a jól kidolgozott rendszerbe nem lehet büntetlenül- az erőszak módszerével-beleavatkozni.

Holtfa kép