Miben tudok segíteni?

6

Kert- és gazdaságtervezés

A kert nemcsak esztétikum- a kert maga az élet. Ezernyi apró élőlény összehangolt munkája, ami sokszor nagyon ingatag lábakon áll. Ezért jut kiemelkedően fontos szerep az alapos és hozzáértő tervezésnek- legyen szó kiskertekről vagy termelési tevékenységet végző gazdaságokról.

1

Biodiverzitás-fejlesztés

Egy adott élőhely ökológiai egyensúlyát nagymértékben befolyásolja a területen élő fajok sokszínűsége. És mivel egyik faj betelepülése hozza magával a másikat, lehetőségünk van pozitívan hatni erre a folyamatra.

14

Természetalapú termelési rendszerek

Jövőnk az emberi világ és környezete egyensúlyától függ. A nemzetközi termelési gyakorlatok egyre inkább a természetalapú megoldások felé tolódnak, és ezek a változások kézzel fogható eredményeket tudnak felmutatni a mezőgazdasági termelés területein is.

16

Vegyszermentes gazdálkodás

Az elmúlt évtizedek növényvédelmi baklövései bebizonyították, hogy a „többet ésszel, mint erővel” elve a gazdálkodás során is érvényesül. A peszticidek csak átmeneti megoldást kínálnak, és több kárt okoznak, mint hasznot. Ezzel szemben egy jól átgondolt, vegyszerhasználatot nélkülöző gazdálkodási gyakorlat képes megküzdeni az akadályokkal, ráadásul rendszerben gondolkodik, ami elengedhetetlen a fenntarthatóság felé vezető úton.

7

Kooperációs gyakorlati modellek

Az együttműködést az evolúció kódolta a természetben. Amikor kiléptünk ebből a rendszerből, és fölé helyeztük magunkat, olyan hibákat követtünk el, amiknek következményei nehezen leküzdhető kihívások elé állítanak bennünket. Ideje visszatalálni az alma materhez, és újra felfedezni az együttműködésben rejlő lehetőségeket.

13

Tanácsadás, szakértés

Az ökoszisztémák és természeti rendszerek bár régebb óta boldogulnak, mint mi emberek- az antropogén világ hatásainak „hála”: egyre sérülékenyebbek. Egyensúlyuk megteremtéséhez hozzáértő finomhangolásra van szükség, amit csak egy jól képzett, gyakorlott, rendszerben gondolkodó szakértő tud megtenni.

5

Helyzetelemzés és állapotfelmérés

Egy házat sem lehet szilárd alap nélkül felépíteni- egy természeti rendszert sem lehet csak úgy vágtában „kezelni”. Az építő folyamat első lépése mindig a jelen helyzet felmérése és a pontos állapotmeghatározás, csak ezután következhet a lépcsőzetes építkezés.

11

Odútelep-tervezés

Egy funkcióját és dinamikáját tekintve is jól működő odútelep kialakítása komoly szaktudást igényel. Számos tényezőt figyelembe kell venni a környezeti adottságoktól kezdve az uralkodó szélirányokon át egészen a fenntarthatóság kérdésköréig.

9

Madár-ember együttélési stratégiák

Ahhoz, hogy a madarak és ember közötti együttműködés során az ökoszisztéma-szolgáltatások érvényre juthassanak, több szabályt is be kell tartanunk, számos gyakorlatot el kell sajátítanunk. Laikusok számára ez nem könnyű feladat, de hozzáértő szakember támogatása mellett könnyen megtanulható.

10

Nettó haszon növelés

Ha kellő ismeretekkel rendelkezünk a természeti kölcsönhatások rendszerében, rengeteget tehetünk azért, hogy biztosítsuk a megfelelő termésátlagot és annak jó minőségét. Ha átlátjuk, hogy a területen élő fajok adott körülmények között milyen hatással lehetnek a munkánkra, akkor egy jó gyakorlattal kiélvezhetjük annak minden előnyét- maximalizálva ezzel gazdasági hasznunkat is.

3

Élőhely-rekonstrukció

Mai, káros emberi hatásoktól hemzsegő világunkban nem igazán találunk már olyan helyet, amit ne sebzettek volna meg modern korunk pusztító tevékenységei. Ez különösen fájdalmas az olyan területeken, ahol valamilyen kiemelt érték, ritka jellegzetesség került veszélybe- ezek visszaállítása komoly feladat, ami szerteágazó tudást igényel.

12

Ökoszisztéma helyreállítás

Az ökoszisztéma helyreállítása a jövő felé vezető út fő irányvonala. A súlyosan degradálódott tájakon és kiüresedett vidékeken egyre küzdelmesebbek a mindennapok, de egy látszólag rendben boldoguló kiskert is komoly problémákkal küszködhet. Az egyensúly állapotának helyreállítása azonban kulcsfontosságú feladatunk

4

Fenntartható élelmiszertermelés

Látszólag két, egymásnak ellentmondó fogalom- legalábbis a tömegtermelés metodikája szerint. Létezik azonban egy teljesen más irányvonal, amiben a mértékletesség és a „pont elég” elve mentén szerveződnek a termelési rendszerek, és ami képes bebizonyítani az emberiség számára, hogy termelni „jót s jól” is lehet.

15

Természetes növényvédelem

Egy igazi művészet. Növénytársítások, hasznos élő szervezetek, játék az idővel, időzítéssel, mennyiséggel és minőséggel. Egy valódi mestermű, ami a megfelelő gyakorlat alkalmazása mellett olyan szintekre emelheti kertünk művelését vagy gazdaságunk termelési eredményeit, amivel öröm lesz a munka és nemes a cél.

2

Életmód- és szemléletváltás

A kooperációs gyakorlat nem való mindenkinek- ezt el kell fogadni. Mert a kooperációs gyakorlat sikerességéhez egy igen nagyfokú szemléletváltásra van szükség- egy olyan megváltozott hozzáállásra, ami az embert visszahelyezi a természet rendszerébe. A jó hír viszont az, hogy ez nemcsak tanulható, de a megfelelő segítség mellett rendkívül inspiráló is!

8

Kutatás és tudományos munkák

A természet egy állandó mozgásban lévő rendszer, ami reagál az őt érő hatásokra, ezért folyton-folyvást változik. És mivel változik, szabályainak, törvényeinek és kölcsönhatásainak vizsgálata rendkívül fontos feladatunk- legfőképpen azért, hogy időben tudjunk reagálni és megfelelő döntéseket tudjunk hozni. A tudomány a bölcs vezér, ami a gyakorlatot vezeti a cél felé.