A kooperációs modell

Világunk helyzete

A földtörténet hatodik kihalási hullámának időszakát éljük. Az ember birtokba vette a szárazföldet, meghódította az óceánt, behálózta a légkört, és ez a nagymértékű terjeszkedés, az intenzív emberi tevékenység, illetve az ezek által okozott negatív környezeti változások mára egészen odáig vezettek, hogy a szakemberek becslései szerint a vadon élő állatok 83%-át már elveszítettük, ebben az évszázadban pedig a megmaradt fajok akár fele is eltűnhet a bolygónkról.

IMG_0175

Mire számíthatunk?​

Ha a biodiverzitás folyamatosan csökkenő tendenciája ellen nem teszünk valamit, akkor Földünk egy élhetetlen hellyé válhat. Ahhoz, hogy érdemben vissza tudjuk fordítani a most zajló negatív folyamatokat, meg kell változtatnunk gondolkodásunkat és mindennapi gyakorlatunkat is.

d4582459-ac6f-4729-800a-3f26d7db886d_bending_the_curve_for_biodiversity_leclere_nature_1

Hogyan segíthetnek Földünk madarai?

Vándorló madárfajaink összekapcsolják az ökoszisztéma szerteágazó folyamatait, így képesek olyan kapcsolatok megteremtésére és fenntartására, amiket nagy távolságok és időbeli eltérések választanak el egymástól.  Ökológiai funkcióik a talajteremtéstől egészen a főemlősök viselkedésének alakításáig terjednek, ezért a madárvilág minden egyes tagja kiemelkedően fontos szerepet foglal el az ökoszisztéma és a biodiverzitás egyensúlyának fenntartásában. Létük nélkülözhetetlen a földi élet fenntartásában, ebből következően az ember, mint faj fenntartásában is.

FB_IMG_1684358258600

Madarak az antropogén világban

A legfrissebb jelentések szerint a madárfajok megközelítőleg felének az állománya hanyatlik, több populáció egyedszáma is kritikusan alacsony, és minden nyolcadik madárfaj a kihalás szélére került. A legutóbbi IUCN Vörös Lista szerint összesen 1409 faj státusza kedvezőtlen: 755 faj sebezhető, 423 veszélyeztetett és 231 faj súlyosan veszélyeztetett.

A világ madarainak állapotáról

IMG_20210613_230346

A mesterséges odúk szerepe

A mai magyar településeken és mezőgazdasági területeken az idősebb, odúkészítésre alkalmas vastagságú fák állománya alacsony, folyamatosan csökken, esetenként már el is tűnt. Az idősebb fás erdőfoltok, fasorok felaprózódtak, elszigetelődtek, és ez a folyamat az odúkészítő fakopáncsok és harkályok állományának csökkenéséhez is vezetett. Ha nincs elég harkály, nincs elég odú, ezért a leggyakoribb odúköltő fajok száma szintén kisebb, mint ahogyan azt egy kiegyensúlyozott fauna megkívánná. Mesterséges fészekodúk kihelyezésével azonban ellensúlyozni lehet ezt a negatív hatást, és egy odútelep kialakítása nem is akkora ördöngösség.

IMG_20230415_172952 (1)

A gazdálkodók felelőssége

Az elmúlt évtizedek természetvédelmi törekvéseinek egyik legnagyobb felismerése az volt, hogy a gazdálkodók aktív részvétele nélkül a természetvédelmi törekvéseket sikerre vinni nem lehet. A gazdálkodók azzal, hogy a megfelelő termelői szemlélettel és gyakorlattal segítik a környezet egészségének és egyensúlyának megőrzését, egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a termelési területen élő madarak ökoszisztéma szolgáltatásai sokkal hatékonyabban és eredményesebben érvényesülhessenek a területen.

IMG_20230527_185145

A madár-ember kooperációra építő termelési rendszerben az együttműködés az egyik legfontosabb alapelv, ami nemcsak a madarak védelméről szól, hanem az egész ökoszisztéma, a teljes életközösség- sőt: a környezeti hatások és folyamatok egy szinten történő összefonódásáról is. Ebben az új szemléletben magunk mögött hagyjuk a modern ember azon téves feltételezését, hogy az emberi faj a rendszer felett áll, és feladata vagy természetadta joga irányítani azt.